Sukkermaur

Mer info

Her er noen fakta om sukkermaur: Også kjent som sukkermaur, er svarte jordmaur vanlige i USA. Det er fordi de liker søt mat. De går ofte inn i hus på jakt etter mat om våren, men disse trenger ikke å bekjempes. Sukkermaur inne i huset i februar kan imidlertid tyde på et større problem. Her er noen tips om hva du bør se etter og hvordan du kan bekjempe sukkermaur.

De svarte jordmaurene finner raskt alt som er søtt, og lager travle maurstier. Et sukkerholdig forgiftet agn vil ofte fungere som en god kontrollstrategi på grunn av denne oppførselen. Hvis maur har satt seg inne, er det spesielt effektivt.

Utseende på sukkermaur

Små, svarte og ofte i store grupper, meitemarkarbeidere er små (3-5 mm lange). Forstørrelse avslører at det lengste antenneleddet har hår. I juli og august dukker dronninger opp som flygende maur, som er dobbelt så store som arbeiderne og dukker opp i store svermer.

Har Norge svarte jordmaur?

Sør-Norge har et stort antall svarte jordmaur / sukkermaur i lavtliggende områder. I semi-naturlige og menneskepåvirkede miljøer trives disse artene. Utenfor bor de så langt nord som til Trøndelag.

Hvor sukkermaur holder til

Ute i naturen bygger svarte jordmaur ofte reir i jord, sand eller råttent tre. Reir finnes ofte under steiner. Dag eller natt lar steinen holde en god temperatur i reiret. Når hekkematerialer for uthuling av reir er myke, kan jordmaur slå seg ned innendørs.


I naturen lever svarte jordmaur på honningdugg som kommer fra bladlus. De forsyner seg med andre ord med alt de kan finne av søt mat. Noen ganger inkluderer de små dyr i kosten. Når mat er lokalisert, spres luktspor, og maur begynner å strømme til. Siden jordmaur vanligvis konsentrerer aktiviteten sin på bare én eller noen få matkilder, får stiene deres mye trafikk.

Jordmaur svermer på sensommeren. Når de kaster vingene, oppsøker de nye dronningene et passende hekkeområde, gjerne sammen med andre dronninger. Når etableringsfasen er over, vil bare én dronning overleve. Denne dronningen blir mor til alle andre maur i reiret og kan leve i opptil 20 år. Reiret vokser hovedsakelig om våren og sommeren, og reirstørrelsen varierer etter antall maur i kolonien. Myresamfunn kan bestå av opptil 10 000 individer.

Slik kan sukkermaur skade

I Norge vil man ofte finne svarte jordmaur på jakt etter mat innendørs tidlig på våren. Er reiret ute gjør de ingen skade annet enn å være plagsomme. De kan også skade myke byggematerialer som råtnet tre eller isoporisolasjon hvis reiret legges innendørs. Normalt vil ikke svart jordmaur nappe på uskadet treverk. Den svarte jordmauren med vinger kan finnes i store svermer i juli-august. Svermen oppleves som problematisk når den oppstår, men venter du noen dager vil svermen være over. I tillegg er det viktig å huske at store mengder flyvemaur innendørs ofte indikerer at et reir ligger innenfor selve bygningsmassen.

Hva kan du gjøre for å unngå svarte jordmaur?

Disse tipsene har jeg fått på Skadedyrhjelp. På grunn av deres naturlige habitat kan svart jordmaur være vanskelig å kontrollere. Du kan prøve å gjøre husets omgivelser mindre attraktive som hekkeområde hvis du stadig finner maur som bygger reir inne i huset, eller hvis det kommer inn store mengder maur om våren. En flat stein eller belegningsstein anordnet på sand er en utmerket hekkeplass. Det motsatte vil være tilfelle dersom sanden erstattes med grus.Hvis maurene er færre, vil forholdene være mindre gunstige.

Sørg også for at ventilasjonsluker i første etasje er utstyrt med finmasket netting for å redusere vegetasjon nær huset. Tett sprekker og hull i grunnmuren.

Kjemisk bekjempelse av jordmaur ved rutinemessig sprøyting bør ikke praktiseres, da det alltid vil være en risiko for at kjemikaliene kan ha uheldige effekter på mennesker og andre dyr.